Hautajaiset

Läheisen kuoleman kohdatessa joudumme kasvokkain elämän välttämättömimmän asian kuolevaisuuden kanssa. Kuoleman myötä kohtaamme läheisen ihmisen poissaolon lopullisuuden. Lopullisuutensa vuoksi surutyön tekeminen on tärkeä osa elämän eteenpäin menemisessä. Konkreettinen askel on hautajaisten järjestäminen. Hautajaisten tulisi olla vainajan näköiset, mutta kuitenkin jäljelle jääviä surevia omaisia ja läheisiä varten. Hautajaisiin kokoontuvat omaiset, ystävät ja tuttavat pääsevät saattamaan vainajan haudanlepoon ja samalla kertomaan omia kokemuksiaan vainajasta. Nämä kertomukset voivat avata lähiomaisille aivan uuden kuvan omasta läheisestä ja auttaa heitä surutyössä.

Arkku on muodostunut kuoleman symboliksi ja siksi sen valinta on tärkeä. Myös arkun tulisi olla vainajan näköinen. Arkkua valitessa tulisi huomioida, että juuri tämä arkku on oikea minun läheisen viimeiseksi leposijaksi. Kun valinta on tehty oikein, omat tunteet huomioiden, jää siitä jälkikäteen muisteltavaksi tunne, että nyt poisnukkuneen on hyvä ja lämmin olla.